Dagens Svenskbladet
Svenskbladets Officiella Twitter-kanal
Svenskbladet p Facebook
Senaste nytt - RSS feed
Svenskbladet via RSS
Lördag
22 Juni 2024
 
Vikingatida bildsten med torrodd, skeppssttning i sten och trsvrd.
Vikingatida bildsten med torrodd, skeppssttning i sten och trsvrd.

Vikingen en tokrolig torroddare!

Publicerad: 2010-11-17

De så kallade vikingarna påstås ha varit mycket internationellt influerade, bland annat genom sina resor i öster- och västerled, Miklagård och Vinland, men den nautiska forskningen har visat att alla dessa uppgifter om vikingarnas resor är myter. Vikingarna reste aldrig någonstans.

Detta bekräftas av forskare på Svenska Institutet för Nautisk Arkeologi, SINA. Den så kallade vikingabåten är helt sjöoduglig. Man har återskapat ett flertal båtar som återfunnits i närheten av dåtidens bosättningar och ingen har hittills kunnat flyta någon längre tid.
Så vad användes båtarna till?

- Torrodd. Våra förfäder har använt båtarna på land. Man har suttit och rott i luften och sjungit fornnordiska sånger. Men inte rört sig en centimeter, berättar professor Bernhard Båtsman, nautolog på SINA.

Detta bekräftades också när man studerade runstenarna: inte en enda gång ser man en båt i vattnet, hela kölen är alltid synlig. Detta eftersom de bemannade båtarna ständigt ligger på land. Troligen har torroddarnas sånger ackompanjerats av musik, bland annat lurblåsare.

Byns barn och gamlingar samlas i långa ringdanser och hoppar och skrattar åt de löjeväckande torroddarna och allt har varit glädje och gamman hela natten tills man somnat av utmattning på en gräsbevuxen kulle eller i en liten dunge i utkanten av byn. Möjligen kan vår förkärlek för dans kring midsommarstången härröra från dessa torroddargycklares tokroliga upptåg.

Man har all anledning att misstänka att våra förfäder dessutom var rädda för djupa vatten och okända platser. Vikingarna var mycket hemkära och ville inte lämna sin hembygd. Helst stannade de i huset där de var barnfödda och tog sig pigor och drängar som äkta makar, allt för att slippa flytta. Ordspråket ”Borta bra, men hemma bäst” som är ett vikingatida ordspråk, säger mycket om den tidens syn på resor.


- Nordbor har aldrig varit sjöfarande folkslag och kommer aldrig att bli. Exempel på sjöodugliga båtar finns det flera av, ett är Vasaskeppet, ett annat är Ales stenar, en skeppsstensättning som med all önskvärd tydlighet symboliserar fornsvenskens ovilja att lämna hemtrakterna, för hur långt kan man komma med en båt byggd av sten? frågar professor Båtsman retoriskt och ler i mjugg.


Inte heller verkar det som om vikingarna kunde eller ens ville slåss. De var fredsälskande och lekte med trubbiga träsvärd på skoj. De vapen i metall man funnit i jorden verkar endast ha haft en symboliskt rituell betydelse. Männen som satt runtom svärdslekarna tittade på medan de virkade, trädde glaspärlor och gjorde halsband att smycka sig med, eller flätade grannens skägg.

Vikingen var en lekfull människa, som var rädd för vatten och aldrig någonsin lämnade sin hembygd.


Annons

Ruffa Rvardotter

Fler artiklar av Ruffa Rvardotter


Annons
Cuzz Cazooka
Prenumerera på Dagens Svenskbladets Nyhetsbrev