Dagens Svenskbladet
Svenskbladets Officiella Twitter-kanal
Svenskbladet på Facebook
Senaste nytt - RSS feed
Svenskbladet via RSS
Lördag
20 Juli 2024
 
Allt Anton Abele kan har han lärt sig från Metro.
Allt Anton Abele kan har han lärt sig från Metro.

Abele ensam om att vilja stoppa våldet

Publicerad: 2009-10-28

I sitt senaste videoklipp på YouTube informerar Anton Abele om hur han läst att polisen kommit en barnliga på spåren, dvs en liga med medlemmar som är barn. Anton Abele har som källa till detta en gammal Metro som han antagligen tagit på tunnelbanan, för att tittarna ska förstå vad en barnliga är för något förklarar Anton att det är en liga där barn ingår. För att tittarna dessutom ska förstå vad ett barn är för något passar Anton på att förklara även detta.

Anton tar därefter ett starkt ställningstagande mot våld, och särskilt mot våld och kriminalitet bland de som är barn, Anton undviker dock att förklara en andra gång vad ett barn är för något eftersom han inte vill upprepa sig.

Svenskbladet har genomfört en telefonundersökning för att ta reda på hur övriga partier resonerar kring kriminalitet och våld, är man för eller emot våld? Vill man att de under 18 år ska ägna sig åt kriminalitet?

Först ut är Socialdemokraterna, de uppger för Svenskbladet att de är för både kriminalitet bland minderåriga och våld, särskilt våld mot oskyldiga. Vänsterpartiet har även dem ett liknande svar, både kriminalitet och våld är helt ok anser dem, det är i alla fall inga prioriterade frågor för dem.

Hos de borgerliga partierna är inställningen liknande, Moderaterna uppger att kriminalitet bland både de som är yngre än 18 år samt även bland de som är äldre är helt ok, även våld mot oskyldiga anser man är ok, man har ingen särskild inställning till det helt enkelt. Kristdemokraterna är även dem för våld mot oskyldiga, särskilt pensionärer och barn, dessutom anser man att barn som ägnar sig åt kriminalitet inte är något problem. Även Folkpartiet och Centern uttrycker liknande åsikter, en minskning av kriminalitet bland barn, och insatser för att stoppa våld, är inte frågor som man driver aktivt.

Slutsatsen av Svenskbladets undersökning är att Anton Abele är den enda politikern i Sverige som är emot att barn involveras i  kriminalitet, dessutom även den enda politikern som vill stoppa gatuvåld. Just denna unika ståndpunkt mot våld och kriminalitet, samt Antons ointresse för alla politiska frågor som inte har något med våld att göra är det som gör att han behövs i Sveriges Riksdag.


Annons

Birger Ollonborg

Fler artiklar av Birger Ollonborg


Annons
Prenumerera på Dagens Svenskbladets Nyhetsbrev