Dagens Svenskbladet
Svenskbladets Officiella Twitter-kanal
Svenskbladet på Facebook
Senaste nytt - RSS feed
Svenskbladet via RSS
Lördag
20 Juli 2024
 
Stenåldersmannens iStone avslöjar ett stressigt liv med tight schema.
Stenåldersmannens iStone avslöjar ett stressigt liv med tight schema.

Stenåldersmannen levde stressigt

Publicerad: 2010-02-11

Efter fynd gjorda på västra Grönland har forskare nu kommit fram till att den tidiga människan hade problem med tunnhårighet, för tidig utlösning samt levde ett jäktigt liv där stressrelaterade problem var vanliga.

Kvarlevorna som hittats är circa 4.000 år gamla och genom analys av det genetiska materialet har man dragit slutsatsen att personen i fråga led av tunnhårighet och hade ett mycket högt hårfäste.

Genetiken visar även att mannen hade problem med för tidig utlösning, och benresterna innehöll även små spår av både gaviscon, paracetamol, prozac och viagra, vilket också pekar på att stenåldersmannen antagligen led av stressrelaterade problem.

Forskare har nu många olika teorier angående de stressrelaterade problemen men man tillskriver nu dessa till den livsstil som stenåldersmannen levde och detta stöds av ännu ett fynd, nämligen en stentavla med stenåldersmannens dagsschema.

I tidsskriften The American Osteology Journal presenterar professor Edward Harris de unika fynden som gjordes i samband med att man tog vara på grönlänningens kvarlevor;
- Vi hittade en stenplatta, en slags förhistorisk iPhone, som hade mannens dagsschema inristat. Det visade sig vara ett mycket jäktigt schema där mycket tid togs upp av dagens sysslor och vi tror att detta påverkade stenåldersmannens fysiska och mentala hälsa.

- Liknande fynd på andra platser daterade till samma tidsperiod ger nu en entydig bild av en sönderstressad stenåldersman som kämpade för att sätta mat på bordet samtidigt som han gjorde karriär i jakt och samlande samt höll sin partner lycklig och försörjde sina barn,
berättar professor Edward Harris.

Ännu en stenplatta, som dessvärre nötts ned ordentligt av väder och vind, upptäcktes i närheten av kvarlevorna. Forskare har ännu inte lyckats tyda plattan ordentligt, men man misstänker att det rör sig om en sjukanmälan, eventuellt en ansökan om förtidspension pga depressionsutmattning.

- Det är skönt att veta att utvecklingen har gått framåt sen 4.000 år sedan, kommenterar professor Edward Harris.


Annons

Birger Ollonborg

Fler artiklar av Birger Ollonborg


Relaterade länkar: DN
Annons
Svenskbladet är lugnt ... säger Liam