Dagens Svenskbladet
Svenskbladets Officiella Twitter-kanal
Svenskbladet på Facebook
Senaste nytt - RSS feed
Svenskbladet via RSS
Lördag
20 Juli 2024
 
Forskning visar att köttklister påverkar kroppshyddan mer än man tidigare trott.
Forskning visar att köttklister påverkar kroppshyddan mer än man tidigare trott.

EU-parlamentariker röstade nej till köttklister för att rädda sig själva

Publicerad: 2010-05-24

Skälet - den så starka mänskliga självbevarelsedriften tog till slut överhand. Och anledningen? Den stora andelen 40-talister bland EU-parlamentariker.

Ola Junker, svensk delegatssekreterare förklarar:
- Per Nuder hade mer rätt än vad man visste när han redan 2004 talade om köttberget. Nu i efterhand ter det sig rent av profetiskt.

Oväntad dragningskraft
Det har nämligen visat sig vid närmare studier att trombinet har en betydligt starkare dragning mellan dö-kött och sittfläsk än vad man tidigare kunnat ana. En person som under en längre period äter 600 gram eller mer i månaden av trombin-sammansatt kött riskerar allvarliga biverkningar.
- Forskarna kallar det för en form av kött-magnetism, förklarar Junker. Den som äter stora mängder av detta riskerar att själv attrahera kött, i synnerhet i relation till sin egen kroppshydda.

Riskerade att klibba ihop
Inom forskarvärlden anses detta vara en sensation, på förhand oväntat, men ett otvetydigt resultat. Patienter från testgrupperna som åt mest "klistrat" kött utvecklade rent av klibbiga hudytor.

- Då rörde det sig om unga, starka, vältränade testpersoner. I parlamentet hade detta kunnat få förödande konsekvenser – kroppsvolymen är, så att säga, i snitt större. Vi riskerade att hamna i en situation där tyskarna och fransmännen helt enkelt klibbar ihop. Snart skulle vi inte kunna skilja på folk och fä och det hade blivit förfärligt rörigt.

Det tidigare godkända förslaget gick ett definitivt nederlag till mötes när den så starka gruppen tyska parlamentariker beslutade sig för att rösta emot. Ett envist rykte i Bryssel säger att det fanns en stor ängslan i det tyska lägret, och att parlamentarikerna hyste en oro över att deras redan svettiga skinkor helt enkelt skulle klibba och klistras ihop. Ola Junker väljer dock att varken bekräfta eller dementera ryktet.


Annons

Sune Holm

Fler artiklar av Sune Holm


Relaterade länkar: svd kristianstadbladet DN DN2 svt dagen MyNewsDesk DagensPs skanskan
Annons
Cuzz Cazooka
Helfoder för hund och baby